Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Üdvözöljük a Pusztaszentlászlói Óvoda – Bölcsőde honlapján

 

         Szeretettel köszöntünk minden óvodánk iránt érdeklődő látogatót! Pusztaszentlászló a Zalai-dombságban, az Alsó-Válicka patak völgyében fekszik a 7536-os út mentén. A település déli felében, festői környezetben helyezkedik el óvodánk, ami 1991-ben nyitotta meg kapuit.

Az óvoda szervezetileg önálló, a helyi önkormányzat fenntartásában működik. 

2014. szeptember 1-től óvodánkban az egységes óvodabölcsőde csoportot folyamatosan működtetjük, mely lehetővé teszi 5 fő 3 éven aluli gyermek óvodás társaival történő intézményi együttnevelését, ily módon biztosítjuk a gyermekek napközbeni ellátásával a családok megsegítését. A 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása alapján 2018. szeptember 1-től óvodai és mini bölcsődei szolgáltatás érhető el egy intézményen belül. 

 

Intézményünkben a minibölcsődének köszönhetően már fél éves kortól fogadjuk a gyermekeket és egészen iskolás korig gondoskodunk a korosztályának leginkább megfelelő nevelési programról. Napirendünk a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez, szükségleteihez, szokásaihoz, igazodik. A családi nevelésre alapozva, azt kiegészítve, együttműködünk a szülővel annak érdekében, hogy a gyermek önmagához képest maximálisan fejlődjék. Fontosnak tartjuk a gyermek személyiségének tiszteletét, szeretetét, elfogadását. Igyekszünk tevékenység-gazdag, örömteli óvodai életet biztosítani.

Csodálatos, tágas zöld udvarunk lehetőséget nyújt a mindennapi mozgás magas szintű kielégítésére. Esős idő esetén, az aszfaltos udvaron mozgásfejlesztő játékokkal tudjuk a gyermekek mozgásigényét kielégíteni.

A helyi sajátosságok figyelembe vételével és a Pedagógiai Programban megfogalmazott kritériumoknak megfelelően kiemelt figyelmet szentelünk:

 • a környezeti nevelésnek,
 • környezetvédelemnek,
 • a testi nevelésnek,
 • az egészséges életmódra nevelésnek, melynek része az egészséges táplálkozás,
 • anyanyelvi nevelésnek,
 • érzelmi nevelésnek,
 • a vizuális nevelésnek,
 • egyéni fejlesztésnek,
 • a „Zöld óvoda” programmal kapcsolatos feladatainknak.
   

     Gyermekképünk: A kisgyermek elsősorban biztonságra és szeretetre vágyik. Ha ezt megteremtjük számára akkor igényeit, szükségleteit különféle tevékenységi, tapasztalati formákban, kíváncsiságától, ösztöneitől vezérelve kiegyensúlyozottan, saját maga diktálta tempóban kielégíti. Ehhez a szükséglethez adunk teret, keretet, eszközt, közösséget, biztonságot és szeretetet. Ezáltal válik személyisége érdeklődővé, kreatívvá, kitartóvá, nyitottá az őt körülvevő világ iránt, testileg, lelkileg egészségessé. Aki szereti és védi környezetét. Közösségben jól érzi magát, örömben, nyugalomban, derűs, szeretetteljes légkörben éli mindennapjait. Aki jól ki tudja fejezni magát, jó kapcsolatteremtő és együttműködő képességű, önálló.

 

Nevelőtestületünk szakmailag jól felkészült, munkánkat színvonalasan látjuk el, mely köszönhető lelkesedésünknek, nyitottságunknak, pozitív szemléletünknek és a szakma iránti elkötelezettségünknek. Céljainkat a gyerekekért való tenni akarás, az ő érdekeik középpontba állítása határozza meg. Együttműködve, kölcsönös bizalommal törekszünk a gyermekek nevelésére. Meggyőződésünk, hogy az óvodánkba járó gyermekek alapvető érdeke a biztonság, stabilitás, kiszámíthatóság.

 

Fejlesztések: Igyekszünk megteremteni azokat a feltételeket, - élmény, eszköz – amelyekkel a gyermekek a környező világot cselekvően birtokba vehetik, az alkotás örömét átélhetik. Fokozatosan bővítjük mozgásfejlesztő eszközökkel az udvari játékainkat, tornatermi eszközeinket.

 

Kapcsolattartás a szülőkkel:

 • személyes kapcsolat a gyermek érkezésekor és távozásakor,
 • szülői értekezleten,
 • faliújságon,
 • telefonon, e-mailben

Az óvodánk speciális szolgáltatásai

 

Szolgáltatás

Célja

Zeneovi, zenebölcsi

 

 

Drámajáték

Auditív érzékelés, magas szintű élmény nyújtása

 

Anyanyelvileg fejlett, világot megértő, önmagát kifejezni tudó gyerekek nevelése

Kézműves foglalkozás

Népi kismesterségek technikájának elsajátítása, természetes anyagok megismerése, finommotorika fejlesztése

Tartásjavító torna,

Egészséges, fejlett, jó mozgású,
helyes tartású gyerekek nevelése

Kirándulások

Ismeretnyújtás,
tapasztalat átadása játékosan,
változatos körülmények között

Helyi kulturális rendezvények
(zenés műsor, báb-,
gyermekszínház) látogatása, aktív részvétel, szereplés

Élmények nyújtása,
a hétköznapok megtörése.

Logopédia

A gyermekek beszédhibáinak kijavítása, beszédfejlesztés

Iskolaérettségi vizsgálat
(hallás, látás, status)

Kötelező szűrővizsgálatokkal az
egyes problémák kiszűrése

 

 

Képgaléria

Bölcsiseink

Dátum: 2020.04.23
Fénykép: 20
Mappák: 0

Ovisaink

Dátum: 2020.04.23
Fénykép: 42
Mappák: 0